bản đồ cổ địa chất

 


 

Bản đồ thể hiện cấu trúc địa chất của một miền hay cả Trái Đất vào một thời kì địa chất xa xưa nào đó.