bản đồ câm   

 


 

(cg. bản đồ công tua, bản đồ trống), trên bản đồ chỉ có lưới bản đồ, đường ranh giới của các lãnh thổ, mạng lưới thuỷ văn, các tuyến đường giao thông và các điểm dân cư quan trọng.

 

Trên bản đồ không ghi địa danh. Bản đồ câm có tỉ lệ lớn hơn thường được giáo viên địa lí dùng trong các giờ học, dạy đến đâu giáo viên điền nội dung đã chuẩn bị vào đến đó. Đây là phương pháp giới thiệu kiến thức mới độc đáo, hấp dẫn, thu hút học sinh theo dõi bài giảng mới.

 

Bản đồ câm có mối quan hệ chặt chẽ với sách giáo khoa, bản đồ trong sách giáo khoa, bản đồ treo tường và tập bản đồ.