bản đồ Bone

 


 

Một cách gọi hệ thống bản đồ địa hình do người Pháp thành lập cho khu vực các nước Đông Dương, bao gồm các tỉ lệ 1:10 000 cho các thành phố lớn; tỉ lệ 1:25 000 cho các khu vực ven biển và đồng bằng, tỉ lệ 1:400 000, 1:500 000, 1:1 000 000 toàn khu vực Đông Dương.

 

Bản đồ này sử dụng phép chiếu Bone, định vị trên elipxôit Clac 1880, bán trục lớn a = 6378249, bán trục nhỏ b = 6356515, độ dẹt a = 1/293,5. Mạng lưới kinh, vĩ tuyến lấy kinh tuyến gốc 0o qua Thủ đô Pari của Pháp, đơn vị đo là grad.

 

Đối với bản đồ địa hình Đông Dương, lấy kinh tuyến giữa là 115o, vĩ tuyến giữa là 19o, giao điểm của kinh tuyến giữa và vĩ tuyến là điểm trung tâm của phép chiếu.

 

Các bản đồ địa hình Bone thành lập cho khu vực Đông Dương không đạt yêu cầu về độ chính xác toán học, có biến dạng lớn ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Bắc, Móng Cái và vùng đảo Phú Quốc.

 

Về lí thuyết, bản đồ Bone không có sai số về diện tích.