bản đồ bao đạc    

 


 

Một loại bản đồ địa chính thời Pháp thuộc, thành lập cho cấp xã, trên đó vẽ chu vi toàn xã và chu vi các loại đất khác nhau: đồi, núi, rừng, đất hoang, nghĩa địa, ruộng 1 vụ, ruộng 2 vụ, đất hoa màu, hồ ao, giao thông, sông ngòi...