biên giới trên không

 


 

Mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời.

 

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về chiều cao giới hạn của biên giới trên không.