biên giới quốc gia trên đất liền       

 


 

Đường xác định giới hạn phạm vi chủ quyền của một quốc gia đối với vùng đất và lòng đất phía dưới.

 

Biên giới quốc gia trên đất liền được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia có lãnh thổ tiếp giáp với nhau và được thể hiện bằng các điều ước hoạch định biên giới giữa các quốc gia liên quan.

 

Thông thường, các thoả thuận về biên giới quốc gia bao gồm hai nội dung chính:

 

1) Hoạch định biên giới (xác định vị trí đường biên giới và thể hiện đường biên giới đó trên bản đồ kèm theo điều ước hoạch định biên giới);

 

2) Phân giới, cắm mốc (xác định đường biên giới trên thực địa bằng các dấu hiệu biên giới - hệ thống mốc quốc giới).

 

Trong thực tiễn, khi hoạch định biên giới quốc gia trên đất liền tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể các quốc gia liên quan có thể thoả thuận dựa vào các yếu tố địa hình (theo sông, hồ, núi, thung lũng...), thiên văn (theo kinh tuyến, vĩ tuyến) hoặc hình học (bằng những đường thẳng nối liền các điểm quy ước) để thiết lập đường biên giới.