trục Trái Đất   

 


 

Trục tưởng tượng xuyên qua tâm Trái Đất và hai cực Bắc - Nam. Đầu Bắc của trục nếu kéo dài sẽ hướng thẳng về phía ngôi sao Bắc Cực (ngôi sao có vị trí hầu như không thay đổi trên bầu trời).

 

Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục hết một ngày đêm. Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục của nó bao giờ cũng ngả về một hướng nhất định và nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một góc bằng 66o33' .