trọng lực kế   

 


 

Máy đo sự thay đổi giá trị gia tốc trọng trường theo sự biến dạng của lò xo hay sự thay đổi góc xoắn của dây đàn hồi. Thường dùng các trọng lực kế đo ở mặt đất và biển. Trọng lực kế được dùng để khảo sát địa hình, cấu trúc vỏ Trái Đất, vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm dầu mỏ, khí đốt, quặng...