tranh chấp lãnh thổ

 


 

Việc tranh giành về chủ quyền lãnh thổ giữa hai hoặc một số nước đối với một vùng đất hoặc một vùng nước nào đó ở gần biên giới quốc gia.