trạm điều khiển vệ tinh   

 


 

Một thành phần trong hệ thống GPS gồm 5 trạm được xác định với độ chính xác cực kì cao và được phân bố gần đều quanh Trái Đất, có nhiệm vụ: giám sát, theo dõi các tín hiệu GPS để kiểm soát các vệ tinh và dự đoán quỹ đạo bay của chúng.

 

Việc theo dõi được thực hiện bởi các máy thu hai tần số có trang bị dao động kí Cesium. Các thông số khí tượng được thu thập để có thể đánh giá chính xác nhất trị thời trễ trong tầng đối lưu. Ba trạm (tại Ascension, Diego Gacia và Kwajalein) có khả năng chuyển các số liệu lên vệ tinh bao gồm: lịch thiên văn, số liệu đồng hồ, các thông điệp, các lệnh điều khiển từ xa.

 

Trạm điều khiển chính tại Colorado Springs có khả năng điều khiển các số hiệu chỉnh khi có một vệ tinh nào đó đi lạc quá xa vị trí đã định, điều khiển việc thay thế các vệ tinh đã ngừng hoạt động bằng các vệ tinh dự phòng.