thước thép chính xác

 


 

Loại thước dùng để đo chiều dài, được làm bằng hợp kim có hệ số giãn nở nhiệt thấp, dài từ 20 đến 50 m với khoảng chia nhỏ nhất là 1 mm. Ngoài ra còn có một thang đọc số phụ dài 20 cm, được chia chính xác đến 1 mm có thể gắn vào bất cứ khoảng nào trên thước.

 

Thước có độ chính xác tới 0,1 mm nên được dùng để đo chiều dài với độ chính xác cao (khoảng 1:20 000). Loại thước này phải phải kiểm nghiệm và có phương trình riêng.