biến đổi cấp độ xám

 


 

Một kĩ thuật đơn giản để tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh nhằm biến đổi khoảng giá trị cấp độ xám mà thiết bị hiển thị có khả năng thể hiện được làm cho hình ảnh nhìn rõ hơn.