biến dạng ảnh

 


 

Biến dạng của hình ảnh khi mặt đất không hoàn toàn bằng phẳng hoặc mặt phẳng ảnh tại thời điểm chụp ảnh không ở vị trí nằm ngang. Độ biến dạng ảnh càng lớn khi góc nghiêng của ảnh và khi chênh cao giữa các điểm địa hình càng lớn.

 

Do ảnh hưởng của góc nghiêng, hình vuông trên thực địa có thể trở thành tứ giác không đều trên ảnh, hình tròn thành hình elip, đường thẳng vẫn giữ nguyên là đường thẳng. Biến dạng ảnh do chênh cao gây nên còn được gọi là biến dạng ảnh do chênh cao địa hình.