bầu trời chuẩn CIE

 


 

Mô hình chuẩn về hai loại bầu trời do Uỷ ban quốc tế về chiếu sáng CIE quy định.

 

Trong đó: bầu trời trong xanh là bầu trời lí tưởng hoá mà độ sáng thay đổi theo công thức phức tạp do Richard Kittler đề ra, độ sáng sẽ cực đại trong vùng hào quang xung quanh Mặt Trời và sẽ cực tiểu ở góc 90o với hào quang; bầu trời u ám (còn lại là bầu trời Moon-spencer) là bầu trời lí tưởng hoá có độ sáng tại mọi điểm của độ cao q là Lo=1/3Lz (1+2sinq), trong đó Lz là độ sáng tại thiên đỉnh.