bàn độ      

 


 

Một bộ phận của máy kinh vĩ có cấu tạo vành đĩa hình tròn bằng kim loại hoặc thuỷ tinh, có khắc các vạch từ 0 đến 360o, dùng để đo góc.

 

Tuỳ theo độ chính xác của máy kinh vĩ, vạch khắc trên bàn độ có thể chia ra phút , độ hoặc grad. Có bàn độ nằm dùng để đo góc nằm ngang; bàn độ đứng để đo góc nằm nghiêng.