bàn đạc   

 


  

Tấm gỗ vuông có kích thước thay đổi từ 35 × 35 cm đến 70 × 70 cm, dày 2 - 4 cm, dùng kết hợp với máy bàn đạc trong đo vẽ bản đồ ngoài thực địa. Khi đo vẽ, bàn đạc được vặn chặt vào một giá ba chân và có thể quay xung quanh trục đứng.