bản can     

 


 

Tài liệu, sách, văn hoá phẩm, hình vẽ, bản đồ... được thực hiện trên giấy can. Cơ sở để lập bản can là bản gốc.

 

Từ bản can có thể in ra nhiều bản sao bằng những phương tiện kĩ thuật khác nhau.