ban biên tập

 


 

(cg. bộ biên tập),

 

1. Tập thể lãnh đạo, quản lí các mặt hoạt động của tờ báo, hoặc tạp chí, hoặc nhà xuất bản ở Việt Nam.

 

2. Tập thể những người thực hiện một số công việc phục vụ cho quá trình tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học, hoặc một đề án về nghiên cứu lí luận, tổng kết thực tiễn, do ban chủ nhiệm đề tài, hoặc ban chủ nhiệm đề án lập ra với các tên gọi như ban hoặc tổ biên tập. Tập thể này có nhiệm vụ thu thập, chọn lọc, sắp xếp, chỉnh lí tài liệu, cùng với tác giả biên soạn thành những báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu trình hội đồng nghiệm thu hoặc trình cơ quan chủ quản xem xét.