ánh sáng nhân tạo  

 


 

Ánh sáng do con người tạo nên từ ngọn nến, đèn dầu, lửa đốt, đèn điện, đèn chớp điện tử... Sử dụng nguồn sáng nhân tạo cho phép khống chế được cường độ, tính chất, thành phần quang phổ của nó.

 

Nguồn sáng nhân tạo mang đặc tính khác với nguồn sáng tự nhiên ở chỗ: thành phần quang phổ hay nhiệt độ màu trong từng loại nguồn sáng đa dạng hơn. Trừ đèn chớp điện tử, các nguồn sáng nhân tạo khác có nhiệt độ màu từ 1 853oK đến 20 000oK.

 

Cường độ ánh sáng nhân tạo có từ 1 lux đến hàng triệu lux. Chụp ảnh với ánh sáng nhân tạo, có thể chủ động tạo nên góc chiếu thích hợp