ảnh rađa

A: radarscope photograph

 


 

Ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng siêu cao tần (bước sóng lớn hơn 2 cm). Viễn thám rađa tích cực thu nhận ảnh bằng việc phát sóng dài siêu tần và thu tia phản hồi cho phép thực hiện các nghiên cứu độc lập không phụ thuộc vào thời tiết. Sóng rađa có khả năng xuyên qua mây, lớp đất mỏng và là nguồn sóng nhân tạo nên có thể hoạt động cả ngày và đêm, không phụ thuộc vào năng lượng Mặt Trời.