bài toán bảy cái cầu

 


 

Một bài toán cổ trong lí thuyết đồ thị: một con sông chảy qua thành phố Quênichxbec, giữa sông có hai đảo. Có bảy cái cầu nối hai bờ sông với hai đảo và nối hai đảo với nhau. Liệu có thể xuất phát từ một điểm trong thành phố rồi lại trở về điểm đó bằng cách đi qua đủ bảy cái cầu và mỗi cái cầu chỉ được phép đi qua một lần mà thôi hay không?

 

Năm 1736, Ơle đã chứng minh bài toán này không có lời giải, tức là không tồn tại một hành trình như trên.