bạc clorua

 


 

Tinh thể hình lập phương, màu trắng; khối lượng riêng 5,56 g/cm3; tnc = 455oC; ts = 1 550oC. Không tan trong nước và trong các axit loãng; tan nhiều trong axit clohiđric đặc, sôi; dễ tan trong dung dịch amoniac đặc, KCN, Na2S2O3... do xảy ra quá trình tạo phức. Bị phân huỷ dưới tác dụng của ánh sáng trở thành màu đen; bị khử bởi chì (Pb), magie (Mg), kẽm (Zn), thuỷ ngân (Hg), đồng (Cu). Điều chế từ dung dịch có chứa ion Ag+ và dung dịchcó chứa ion Cl. Được dùng nhiều trong công nghiệp làm phim ảnh, giấy ảnh...