ấn xuất

 


 

Số lượng bản in thành phẩm để sử dụng hoặc phát hành. Đối với bản đồ địa hình, ấn xuất hiện nay thường quy định từ 100 – 500 bản.

 

Đối với những bản đồ có tính chất sử dụng rộng rãi như bản đồ du lịch các thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) hoặc bản đồ Việt Nam in trên khổ Ao, ấn xuất có thể tới hàng chục nghìn bản.