ăngten xoắn ốc bốn dây

 


 

Mộtkiểu ăngten của GPS gồm bốn  dây  hình xoắn trôn ốc trên mặt thu sóng vô tuyến.

 

Khi dùng cho máy thu GPS, ăngten xoắn ốc bốn dây thường có kích thước bắng 1/2 hoặc 1/4 chiều dài bước sóng và được đặt trong một hộp nhựa hình trụ để  tăng độ bền.