ăngten tự thích ứng

 


 

(cg. ăngten thông minh), ăngen có búp sóng hội tụ nhằm vào mục tiêu (vd: ăngten điện thoại trên xe ô tô). Ăngten có thể quay tự động để bám mục tiêu khi xe đang di động, cự lihoạt động xa hơn so với ăngten thường.