ăngten định hướng  

 


 

(cg. ăngten chủ động), ăngten bức xạ hay thu năng lượng sóng vô tuyến theo một số hướng ưu tiên nhất định. Tính định hướng có thể được thực hiện bằng bộ phản xạ (ăngten phản xạ) hoặc bộ hướng sóng (ăngten hướng sóng).

 

Trong đo GPS, ăngten định hướng sử dụng để khuếch đại tín hiệu trước khi truyền đến máy thu