atlat khu vực

 


 

Loại atlat tổng hợp bao trùm một khu vực, từ các đơn vị hành chính trong phạm vi một nước (huyện, tỉnh, vùng kinh tế) đến các khu vực liên quốc gia (vd: Atlat hạ lưu sông Mêkông).

 

Atlat khu vực đa dạng về mục đích sử dụng, tính chất và ý nghĩa giá trị (tuỳ thuộc vào đặc điểm khu vực; mục đích sử dụng, trình độ phát triển). Atlat khu vực có thể đáp ứng nhiều mục đích hoặc nhằm giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nào đó.