atlat địa lí    

 


 

Tập hợp các bản đồ mang tính hệ thống, được xây dựng theo một đề cương thống nhất, được in ra dưới dạng sách hoặc các tờ rời.

 

Sự thống nhất bên trong của atlat được đảm bảo bởi sự đối ứng, bổ trợ lẫn nhau, có sự liên hệ giữa các trang bản đồ và các chương, có sự lựa chọn hợp lí về lưới chiếu và tỉ lệ bản đồ (với số lượng không nhiều), có sự quy định thống nhất về tổng quát hóa bản đồ, phù hợp với hệ thống kí hiệu biểu thị và sự thiết kế thống nhất.

 

Atlat được phân biệt theo:

 

- Sự bao quát không gian (atlat hành tinh, thế giới, châu lục, đại dương, nhóm quốc gia, quốc gia, đơn vị hành chính, vùng, thành phố...);

 

- Theo nội dung (chung, chuyên đề, vd: atlat địa lí tự nhiên, atlat kinh tế, atlat phức hợp); theo ý nghĩa (nghiên cứu khoa học, địa phương, giáo khoa, phổ thông trung học, quân sự, du lịch, giao thông...);

 

- Về kích thước (lớn, để bàn, sách, nhỏ, bỏ túi);

 

- Về phương pháp thành lập (truyền thống, máy tính, in ra giấy hoặc atlat điện tử).