atlat ảo   

TA: virtual atlas

 


 

Một tập hợp có hệ thống hoàn chỉnh các bản đồ được thành lập bằng công nghệ số và sử dụng ở dạng số hoặc trên màn hình.

 

Cùng với sự ra đời và phát triển của công nghệ thông tin, việc xây dựng và sử dụng atlat ảo ngày càng trở nên phổ biến vì tính phong phú và tính năng tiện dụng khi sử dụng bản đồ. Ngoài việc sử dụng để đọc các bản đồ như tập bản đồ in trên giấy, atlat ảo còn cho phép đo khoảng cách trên bản đồ, tra cứu cứu thông tin dưới dạng đa phương tiện. 

 

Xt. atlat điện tử