Atlas Server  

 


 

Một giải pháp client - server cho phép quản lí, phân tích, cập nhật, phân phối thông tin bản đồ và GIS trên mạng LAN, WAN, Internet. Giảm thiểu chi phí đầu tư phần mềm, phần cứng cho người dùng cuối; giao diện thân thiện, đơn giản phù hợp với nhiều người dùng. 

 

Atlas Server thích hợp với các cơ sở dữ liệu bản đồ, GIS từ rất nhỏ cho đến rất lớn, có khả năng tuỳ biến cao, phù hợp với nhiều loại hình tổ chức.

 

Các tính năng của Atlas Server:

1) Cho phép quản lí nhiều bản đồ;

2) Cho phép chọn lọc, tìm kiếm thông tin;

3) Cho phép cập nhật thông tin;

4) Quản lí biểu đồ;

5) Quản trị hệ thống;

6) Quản lí bản đồ, chương bản đồ;

7) In ấn;

8) Tích hợp Multimedia và Atlas Server