áp kế 

 


  

Dụng cụ dùng để đo áp suất chất lỏng hoặc không khí. Căn cứ vào kết cấu độ nhạy người ta chia áp kế ra các loại: lỏng, kim loại, píttông, biến dạng và lò xo.

 

Có áp kế tuyệt đối dùng để đo áp suất tuyệt đối, áp kế tương đối dùng để đo hiệu giữa áp suất trong một hệ thống nào đó với áp suất khí quyển.

 

Trong đo đạc và bản đồ, có áp-nhiệt kế dùng để đo áp suất, nhiệt độ và độ ẩm, từ đó tính ra được độ cao của điểm đặt máy.