ảnh viễn thám 

 


   

Thuật ngữ để chỉ các loại ảnh chụp Trái Đất từ các thiết bị trên máy bay hoặc vệ tinh.

 

Ảnh viễn thám bao gồm các loại sau:

 

1) Ảnh quang học: ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng ánh sáng nhìn thấy (bước sóng 0,4-0,76 mm);

 

2) Ảnh hồng ngoại: ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng hồng ngoại phát ra từ vật thể (bước sóng 8-14 mm);

 

3) Ảnh rađa: ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng trong dải sóng siêu cao tần (bước sóng lớn hơn 2 cm);

 

4) Ảnh thu được bằng sóng địa chấn.

 

Ảnh viễn thám có thể được lưu theo các kênh ảnh đơn (trắng đen) ở dạng số trong máy tính hoặc các kênh ảnh được tổ hợp (ảnh màu) hoặc có thể in ra giấy, tùy theo mục đích người sử dụng.