bản đồ ảnh  

TA: photographic map

 


     

Bình đồ ảnh được in trên giấy hoặc lưu trong các thiết bị nhớ, được thể hiện theo một lưới chiếu bản đồ và kích thước đã định, có đưa lên nội dung bản đồ (lưới tọa độ, đường bình độ, dân cư, thủy văn, giao thông...và có thể bao gồm một số nội dung chuyên đề khác.

 

Bản đồ ảnh được lập trên cơ sở các ảnh vũ trụ được gọi là bản đồ ảnh vũ trụ. Đối với những khu vực rộng lớn có độ chênh cao lớn thường lập bản đồ trực ảnh (orthophotomaps) nhờ sự thực hiện nắn ảnh từ phép chiếu xuyên tâm về phép chiếu thẳng đứng và khử sai số về dáng đất và độ cong bề mặt Trái Đất.

 

Nhờ sự chồng khớp nền ảnh và cơ sở bản đồ chính xác mà bản đồ ảnh đặc biệt thuận lợi cho việc định hướng trên thực địa, tiến hành công tác thiết kế và làm cơ sở lập các bản đồ ảnh chuyên đề và bản đồ ảnh vũ trụ chuyên đề.

 

Trong sản xuất, khi lập bản đồ ảnh, tiến hành  in chập kí hiệu các địa vật, hệ thống đường bình độ và các ghi chú lên bản in sao từ bình đồ ảnh hàng không hoặc bình đồ ảnh vũ trụ. Bản đồ ảnh rất đa dạng về chủ đề như địa hình, địa chất, kiến tạo, cảnh quan, Mặt Trăng... Nền ảnh trên bản đồ ảnh có thể đen - trắng hoặc nhiều màu.