bản đồ 299

 


 

(cg. bản đồ giải thửa), bản đồ được thành lập theo tinh thần Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu: phục vụ cho việc thống kê đất đai, đăng kí đất đai ban đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở thuộc khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước.

 

Trên bản đồ thể hiện chi tiết đến từng thửa đất, vẽ trọn thửa (ranh giới thửa đất phải kép kín trên mảnh bản đồ) kèm theo bản đồ gốc có sổ dã ngoại (ghi các thông tin về thửa đất: chủ sử dụng, loại đất theo hiện trạng...).

 

Việc thành lập bản đồ 299 theo các phương pháp: đo đạc mặt đất với các dụng cụ đơn giản: thước dây, tiêu đo, bàn đạc cải tiến (dùng định hướng, khoảng cách đo bằng thước dây); ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng ảnh đơn cùng tỉ lệ kết hợp điều vẽ ngoại nghiệp để thành lập bản đồ.

 

Trong đo đạc mặt đất, khống chế đo vẽ chủ yếu là khống chế ván đo (chỉ trong phạm vi từng mảnh bản đồ gốc, hệ tọa độ độc lập, lưới khống chế dạng tự do, định hướng bản đồ bằng la bàn, thiếu khống chế thống nhất cho toàn khu đo: xã, huyện), ghép biên bản đồ chủ yếu dựa vào các yếu tố địa vật. Độ chính xác bản đồ chỉ đảm bảo trong phạm vị mảnh bản đồ gốc.

 

Bản đồ 299 được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã, các mảnh bản đồ gốc được ghép biên với nhau theo địa vật tạo thành tở bản đồ có kích thước:100 x 75 cm với yêu cầu vẽ trọn thửa đất.

 

Hiện nay, tại nhiều địa phương do chưa có bản đồ địa chính chính quy nên vẫn phải sử dụng loại bản đồ này để quản lí đất đai.