ảnh vệ tinh

 

A: satellite image

 


 

Ảnh chụp bề mặt Trái Đất từ các vệ tinh với độ cao khoảng 350 - 830 km. Các thiết bị chụp có thể là máy ảnh đa phổ, máy quét đa phổ, rađa, viđeo truyền hình... Vì vệ tinh bay thường xuyên vòng quanh Trái Đất, nên ảnh vệ tinh có thể cung cấp những thông tin về sự biến đổi bề mặt Trái Đất qua các mùa hoặc các năm.

 

Hiện nay, những tấm ảnh vệ tinh thu được có độ phân giải đạt được từ 80 m đến 0,2 m. Với độ phân giải ngày càng cao, ảnh vệ tinh có thể thay thế ảnh hàng không trong việc cập nhật bản đồ hiện trạng, xây dựng các bản đồ chuyên đề, hiện chỉnh bản dồ địa hình...

 

Ngoài ra, ảnh vệ tinh độ phân giải cao có một ưu điểm nổi bật so với ảnh hàng không là thời gian đặt chụp ảnh nhanh, kho tư liệu ảnh lịch sử phong phú… Hiện tại, các loại ảnh vệ tinh có độ phân giải cao bao gồm: Ảnh Ikonos độ phân giải 1 m. Ảnh QuickBird độ phân giải 0,2 m.

 

Ảnh SPOT độ phân giải 5 m hay 2,5 m , ảnh RadarSAR độ phân giải cao từ 1-3 m (ảnh Terra-X của châu Âu và ảnh ALOS của Nhật). Điều này sẽ mở ra khả năng ứng dụng ảnh SAR cho bản đồ tỉ lệ lớn và các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao.

 

Ảnh vệ tinh có loại chuyên dùng để dự báo thời tiết như ảnh Meteo của Liên Xô (cũ); Iros - Noaa, Meteosat của Hoa Kì; có loại chuyên để nghiên cứu biển như Seasat (Hoa Kì). Vệ tinh SPOT cung cấp những cặp ảnh lập thể giúp nhìn rõ địa hình. Phương pháp viễn thám sử dụng kĩ thuật tổng hợp màu để giải đoán bằng mắt hoặc dùng máy vi tính để xử lí ảnh vũ trụ với mục đích nghiên cứu tự nhiên như cấu trúc địa chất, sự thay đổi thảm thực vật, dự báo mùa màng, sự biến đổi của môi trường địa lí, ô nhiễm môi trường, lập bản đồ tỉ lệ nhỏ...

 

Ở Việt Nam, các lĩnh vực sử dụng nhiều ảnh vệ tinh là nông nghiệp, lâm nghiệp, địa chất, đo đạc và bản đồ, địa lí.

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào sử dụng trạm thu ảnh vệ tinh tại Hà Nội. Trạm được trang bị 3 hệ thống bao gồm trạm thu các loại ảnh của Pháp và 2 loại ảnh vũ trụ châu Âu. Việc xây dựng thành công trạm thu ảnh vệ tinh mang lại hiệu quả kinh tế lớn, tạo được sự chủ động của Việt Nam trong nghiên cứu so với giải pháp phải mua ảnh như trước đây.