ảnh SPOT   

 


 

Ảnh vệ tinh của Pháp. Hiện nay, ảnh SPOT-5 có độ phân giải cao từ 2,5m đến 10 m được sử dụng khá rộng rãi. Kích thước của mỗi cảnh ảnh là 60 km x 60 km.

 

Hiện nay, ảnh SPOT-5 có nhiều loại ảnh khác nhau: ảnh màu đa phổ độ phân giải 10 m, ảnh đen trắng độ phân giải 5 m, ảnh đen trắng super-mode độ phân giải 2,5 m. Ảnh SPOT thường được sử dụng để hiện chỉnh bản đồ địa hình.