ảnh quét

 


 

Ảnh thu được bằng hệ thống quét đặt trên máy bay hoặc vệ tinh, trong đó hình ảnh được tạo thành bởi tập hợp các điểm ảnh (phần tử ảnh) tuần tự thu được sau quá trình truyền tín hiệu từ bộ phận quét (gương dao động) sang bộ phận thu quang điện theo từng dòng vuông góc với hướng chuyển động của vệ tinh hoặc máy bay rồi chuyển thành tín hiệu truyền xuống trạm thu mặt đất và được ghi lại dưới dạng ảnh hoặc trên băng từ.

 

Ảnh quét có dạng một dải liên tục do nhiều dòng hợp thành. Ảnh Landsat và ảnh Spot đều là ảnh quét. Ảnh quét thường có độ phân giải kém ảnh chụp. Bằng phương pháp quét có khả năng thu nhận được ảnh nhanh và ở dạng số, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu xử lí bằng phương pháp số.