ảnh nằm ngang (cg. ảnh lí tưởng)

 


 

ảnh đo được chụp với điều kiện lí tưởng khi các góc nghiêng của tia sáng chính, góc phương vị của trục chụp và góc xoay của ảnh đều có giá trị bằng 0o.