ảnh quang học

 


 

Ảnh thu được nhờ tác động của hệ thống quang học lên các tia sáng do đối tượng chụp ảnh phát ra hoặc phản xạ. Ảnh quang học tái tạo hình và các chi tiết của đối tượng với độ chính xác không cao (do quang sai của các hệ thống quang học).

 

Có hai loại ảnh quang học: ảnh thực và ảnh ảo:

 

1) Ảnh thực: ảnh ngược A’B’ của vật AB tạo thành do thấu kính L (F là tiêu điểm của thấu kính), ảnh có thể hứng trên màn, do chùm sáng hội tụ tạo thành ;

 

2) Ảnh ảo: ảnh A’B’ của vật AB tạo thành do thấu kính L, ảnh không thể hứng trên màn, nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt hoặc chụp ảnh do chùm sáng phân kì tạo thành.

 

 

a – Ảnh thực A’B’ của vật AB tạo thành do thấu kính L; F – tiêu điểm;

 

b – Ảnh ảo A’B’ của vật AB tạo thành do thấu kính L