ảnh MOS-1

A: Marine Orsetvation Satellite

 


 

Một loại ảnh vệ tinh của Nhật phục vụ cho quan sát biển phóng lên quỹ đạo từ tháng 2/1987, MOS -1b phóng lên quỹ đạo tháng 2/1990.