ảnh LISS

 


 

Ảnh chụp từ các vệ tinh IRS của Ấn Độ thuộc nhiều hệ khác nhau.