ảnh LiDAR

 

TA: Light Detection And Ranging

 


 

 Ảnh Lidar (dò tìm bằng ánh sáng và tập hợp ánh sáng), thuộc loại bộ cảm chủ động nhưng sử dụng sóng laze. Ảnh LiDAR có đặc điểm:

 

1) Sử dụng bước sóng trong khoảng chàm đến cận hồng ngoại;

 

2) Đo khoảng cách giữa bộ cảm và đối tượng;

 

3) Có thể triển khai hệ thống quét và chụp ảnh; 4) Có khả năng đo/ghi lại những tín hiệu phản hồi rời rạc, hệ thống hiện đại hơn có thể đo/ghi lại toàn bộ các dạng sóng từ tín hiệu phản hồi.

 

Ảnh LiDAR sử dụng phổ biến trong thu thập thông tin về mô hình số độ cao (DEM) và cũng có thể sử dụng để đo chiều cao và cấu trúc thảm thực vật. Xử lí ảnh LiDAR cần có những phần mềm chuyên biệt, khác với các phần mềm xử lí ảnh viễn thám quang học. Hiện nay, công nghệ LiDAR đang bước đầu được nghiên và ứng dụng trong công tác đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. .