ảnh hàng không tỉ lệ trung bình

 


 

Ảnh hàng không có tỉ lệ từ 1:12 000 – 1:35 000, rất phù hợp cho việc giải đoán địa chất. Có thể dùng ảnh cấp này để giải đoán địa chất công trình tỉ lệ vừa và lớn. Khó phân biệt được các dạng thực vật riêng biệt nhưng cho phép giải đoán khá tốt lớp phủ thực vật để định loại các kiểu thảm, phân biệt các dạng địa hình vừa và nhỏ cũng như các yếu tố thuỷ văn. Ảnh hàng không tỉ lệ trung bình được sử dụng nhiều trong thành lập bản đồ địa hình.