ảnh hàng không tỉ lệ rất nhỏ

 


 

Ảnh hàng không có tỉ lệ nhỏ hơn 1:100 000, còn gọi là ảnh có độ cao lớn, có nội dung gần với ảnh vệ tinh tỉ lệ trung bình, đặc biệt có tác dụng khi nghiên cứu những vùng có độ phân cắt sâu lớn. Thường chụp ảnh tỉ lệ rất nhỏ cho địa hình vùng núi cao.