ảnh hàng không tỉ lệ lớn

 


 

Ảnh hàng không có tỉ lệ từ 1:1 000 – 1:12 000. Ảnh này cho phép giải đoán chính xác toàn bộ phần cơ bản của địa hình, kể cả vi địa hình, thành phần các quần hợp thực vật thân gỗ và nhiều trảng cây bụi. Tuy nhiên, vì diện tích chụp nhỏ nên ảnh chỉ dùng để nghiên cứu các khu vực quan trọng. Ảnh hàng không tỉ lệ lớn cũng được sử dụng nhiều trong thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.