ảnh hàng không

 

TA: aerial photograph

 


 

Ảnh của mặt đất được chụp từ máy bay. Hiện nay, chụp ảnh máy bay đã được sử dụng thêm các phương tiện chụp ảnh hồng ngoại nhiệt, rađa và các loại chụp ảnh khác bên cạnh sự tiến bộ của ảnh chụp từ vệ tinh. Các máy quét đa phổ, một hệ thống chụp ảnh bên sườn thứ hai được sử dụng trong chụp ảnh hàng không, trong đó có dạng hệ thống quét cơ quang học để các tài liệu thu nhận được ghi lại trên băng từ và chuyển lại thành hình ảnh. Ngoài việc sử dụng dải phổ giống như đối với phim (0,3- 0,9m) các máy quét còn có thể sử dụng toàn bộ dải sóng của năng lượng hồng ngoại phản xạ đến dải sóng 3m. Các bước sóng dài hơn cung cấp các thông tin có giá trị về thực vật, đất và các loại đá. Về ý nghĩa hình học, ảnh hàng không là hình chiếu xuyên tâm trong đó tâm chiếu là tiêu điểm phía sau của kính vật máy ảnh hàng không. Ảnh hàng không  nằm ngang là tấm ảnh nhận được ở vị trí của trục quang máy ảnh hàng không trùng với đường dây dọi. Nếu mặt đất hoàn toàn bằng phẳng thì tỉ lệ ảnh trên toàn bộ tấm ảnh đều như nhau và được xác định theo công thức:     Trong đó, f là tiêu cự máy ảnh; H - độ cao bay chụp ảnh. Ảnh hàng không  bằng là tấm ảnh nhận được khi trục quang học của máy ảnh trùng hoặc lệch với phương dây dọi một góc nhỏ hơn 3o (ảnh hàng không nằm ngang là trường hợp đặc biệt của ảnh hàng không bằng). Ảnh hàng không nghiêng là tấm ảnh nhận được khi trục quang của máy ảnh lệch so với đường dây dọi một góc bằng hoặc lớn hơn 3o. Trên ảnh nghiêng, tỉ lệ ảnh ở mọi vị trí không giống nhau. Tuỳ theo mục đích, yêu cầu mà ảnh hàng không được chụp ở các tỉ lệ khác nhau. Ảnh hàng không được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: quân sự, điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch đô thị, thành lập các loại bản đồ, tìm kiếm khoáng sản, thăm dò dầu khí...