ảnh địa  

A: Geoimage

 


 

Mô hình thời gian – không gian được tổng quát hoá, phản ánh các đối tượng và hiện tượng của Trái Đất, được thể hiện theo tỉ lệ và ở dạng đồ hoạ. Đặc tính chung chủ yếu của các ảnh địa như: tỉ lệ, tổng quát hoá và thể hiện các yếu tố đồ hoạ. Có thể phân biệt thành 3 loại: ảnh địa phẳng, ảnh địa khối, ảnh 3 chiều hay 4 chiều nổi chuyển động.