ảnh đa phổ  

A: multi-spectral image

 


 

Ảnh viễn thám thu được đồng thời theo nhiều kênh phổ (thường từ 4 đến 6 kênh) bằng hệ thống máy chụp ảnh nhiều ống kính hoặc hệ thống quét. Ảnh đa phổ thường được quét hoặc chụp trong các dải phổ từ 0,4 μm đến 1,1 μm. Vd: ảnh vũ trụ Cosmos chụp bằng máy KATE - 200 gồm các kênh phổ: 0,5 - 0,6 μm; 0,6 - 0,7 μm; 0,7 - 0,85 μm; ảnh vũ trụ Landsat của Hoa Kì được quét trong các kênh: 0,5 - 0,6 μm; 0,6 - 0,7 μm; 0,7 - 0,8 μm; 0,8 - 1,1 μm; ảnh vũ trụ Spot của Pháp được quét trong các kênh 0,5 - 0,59 μm; 0,61 - 0,68 μm; 0,79 - 0,89 μm và kênh toàn sắc 0,51 - 0,73 μm. Ảnh đa phổ có thể là ảnh hàng không hoặc ảnh vệ tinh. Ảnh đa phổ dựa trên nguyên lí các đối tượng có bề mặt với tính chất vật lí khác nhau có khả năng phản xạ phổ và đặc trưng phổ khác nhau, nhằm nâng cao khả năng suy giải các đối tượng của ảnh. Ảnh đa phổ được sử dụng rộng rãi nhất ở các nước cũng như ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra và thành lập bản đồ, điều tra tài nguyên thiên nhiên. Ảnh đa phổ được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 70 của thế kỉ 20, sau những thử nghiệm thành công của chương trình chuyến bay tàu vũ trụ "Apôlô" của Hoa Kì (1969) và phóng vệ tinh Landsat 1 (ERTS) (1972 - 1973), cũng như các thử nghiệm chụp ảnh đa phổ  từ tàu vũ trụ "Liên Hợp 12" (1973). Ảnh đa phổ đang không ngừng được hoàn thiện về độ phân giải và khả năng đo vẽ lập thể. (A: multi-spectral image).