ảnh của bóng địa vật trên ảnh  

 


 

Chuẩn đoán đọc ngược. Có hai loại bóng: bóng bản thân và bóng đổ. Ảnh bóng địa vật có thể gây ảnh hưởng xấu cho việc đoán đọc ảnh vì che lấp các địa vật lân cận. Khi độ tương phản giữa bóng và nền lớn hơn độ tương phản của địa vật và nền thì ảnh của bóng có thể là chuẩn đoán đọc duy nhất. Trong nhiều trường hợp, việc xác định chiều cao của địa vật (ống khói nhà máy, cột ăngten tiếp sóng...) bằng cách đo chiều dài bóng nhanh và chính xác hơn đo lập thể.