ảnh COSMOS  

 


 

Ảnh chụp bề mặt Trái Đất từ tàu vũ trụ có người lái COSMOS (Liên Xô cũ) bằng các thiết bị quét đa phổ độ phân dải cao trên 5 kênh phổ khác nhau với kích thước ảnh 18 x 18 cm, 30 x 30 cm. Ngoài ra, các ảnh chụp từ thiết bị chụp KATE-140, MKF-6M trên trạm quỹ đạo Salyut cho ra sau kênh ảnh thuộc dải phổ 0,40 đến 0,89 µm với độ phân giải mặt đất tại tâm ảnh đạt 20 x 20 m.